Termeni si Conditii
  • Despre site
  • Site-ul www.pma.ro și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele ți imaginile, sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al PMA INVEST cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Este strict interzisă utilizarea oricărui conținut, fără permisiunea în scris a proprietarului;
  • Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe acest site, prin postă electronică sau prin altă modalitate sunt strict confidențiale;
  • Informațiile prezente pe acest site au caracter informativ. PMA INVEST nu va putea fi facută răspunzătoare față de nici o persoană pentru nici un fel de daune care ar rezulta, direct sau indirect, din utilizarea site-ului www.pma.ro urmare a oricărei erori sau omisiuni.